Å leve med annerledeshet

De fleste mennesker tenker at jeg er ikke som andre, det er helt normalt.  Vi har alle våre styrker og svakheter.

Noen av oss har handicap, men de fleste klarer seg utmerket med større og mindre handicap. Vi lærer oss metoder for å takle hverdagen.

Mange får ektefeller, og stifter familie. Noe gjør ikke det, men dette gjelder også mennesker som ikke har synelige handicap.