CP - Cerebral Parese

CP skylles mangel på luft til hjernen, slik at den delen av hjernen som styrer motorikken i kroppen får skade.

Mange sier at en har CP. Dette er feil iflg min gamle fastlege. En har skader etter CP.

CP er ingen sykdom, og trenger ingen ingen behandling. En kan også bare bli bedre etter trening.

Min CP skade er så svak, at jeg bare har en liten talefeil, og blir ofte sammenlignet med en dansk som har lært seg norsk.

Andre kan ha større skader, som skylles lengre fravær av oksygen.