Forestill deg følgende scenario… Svarer du ja eller svarer du nei?

Du er invitert til et selskap som du virkelig ønsker å gå til. Gjør du følgende:

Ditt selvbilde dominerer alle aspektene i livet ditt fordi du alltid bevisst eller ubevisst henviser til ”jeg” hvor ”jeg” bevisst eller ubevisst henviser til det selvbildet du har laget om deg selv.

Når du sier ”jeg” henviser du bevisst eller ubevisst til ditt selvbilde i alle erfaringer du gjør hvert øyeblikk i livet og dette påvirker alt i ditt liv. Som en stor filosof sa: ”Jeg tenker, derfor er jeg”. Og han hadde rett!

Noen mennesker skaper seg et positivt selvbilde og som et resultat av det har de tillit til hver tanke eller handling. Disse menneskene sier trolig ja til invitasjonen til selskapet. Andre skaper et veldig negativt selvbilde og som et resultat av det tviler de på sine evner og handlinger. De projiserer i forkant en gang de hadde en dårlig tid og blir nervøs for å gjøre noe eller de forestiller seg at de mislykkes. Disse menneskene sier trolig nei til invitasjonen til selskapet.

Hvor står du på en skala fra positiv til negativ?

Det finnes ulike læretanker om hvordan du skaper ditt selvbilde og hvilken innvirkning det har på deg og ditt liv:

For å summere. Du kan tro at du enten er drevet av dine livsopplevelser eller at det er du som driver kvaliteten på livsopplevelsene. Eller du kan tro at du gjør begge deler.

Uansett. Det er et unektelig faktum at ditt selvbilde påvirker ditt syn på livet og dem rundt deg. Mer betydningsfylt er det at ditt selvbilde har en betydelig påvirkning på kvaliteten av din lykke Det er også sant (og statistisk sett er dette bevist) at hvis du har et positivt syn på livet som er drevet av et positivt selvbilde er det en større sannsynlighet for at du skaper positive selvoppfyllende resultat og tiltrekker deg lykke. På samme måte vil hvis du har et negativt syn på livet som er drevet av et negativt selvbilde, er det en større sannsynlighet for at du skaper negative selvoppfyllende resultat og tiltrekker deg mindre lykke. Som de sier, om du tror du kan eller du tror du ikke kan – har du rett!

Det er derfor vi tror at ditt selvbilde er alt! Spesielt at du forfatter dine livsopplevelser og at du er ansvarlig for kvaliteten i de opplevelsene. Vi tror du allerede har alle de ressursene som trengs for å få det du vil ut av livet. Alt hviler på din evne til å skape et positivt sterkt selvbilde.

Nå kan du kanskje spørre hvordan. Det er allment kjent at din oppfattning skaper ditt selvbilde og dermed dine livsopplevelser. Derfor hviler din evne til å bygge deg et positivt og styrkende selvbilde på din evne til å forandre din oppfattning av ditt selvbilde og dermed dine livsopplevelser.

 Hvis du ikke liker det du får kan du endre det. Du har muligheten.